Bóng thổi bụi vệ sinh máy ảnh – Q00111

40.000 VNĐ

  • Bóng cao su thổi bụi
  • Đầu nhựa cứng lỗ nhỏ thổi áp suất cao
  • Thổi bụi các chi tiết nhỏ, sâu khó tiếp cận
  • Phù hợp vệ sinh máy ảnh và các chi tiết nhỏ